โปรเน็ต AIS รายวัน

เน็ต AIS 29 บาท/วัน

ฟรีประกัน Covid-19

🚀 เน็ตความเร็ว เต็มสปีดของ AIS 1 GB

● ประกันภัยคุ้มครองผู้ติดเชื้อ Covid-19 ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท และ เสียชีวิต 100,000 บาท จาก ทิพยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (เริ่มนับ 0.01 น. ถัดจากวันสมัคร)

● ราคารวมภาษี 31.03 บาท ต่อครั้ง/ วัน 

📲 กดสมัคร *777*930*654836#
กดสมัคร
เน็ต AIS 29 บ วัน

แอดไลน์ 

โปรเน็ต AIS 1 วัน 28 บ. 

โปรเน็ต AIS 1 วัน 28 บาท

เน็ตเร็ว 2 Mbps ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 2 Mbps  ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด
ระยะเวลาใช้งาน 24 ชั่วโมง 
ราคารวมภาษี 29.96 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7381*654836# 
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 1 วัน 45 บาท

เน็ตเร็ว 6 Mbps ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 6 Mbps  ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด
ระยะเวลาใช้งาน 24 ชั่วโมง 
ราคารวมภาษี 48.15 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7209*654836#
กดสมัคร
โปรเน็ต AIS 1 วัน 45 บ. 

โปรเน็ต AIS 1 วัน 55 บาท

เน็ตเร็ว 10 Mbps ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 10 Mbps  ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด
ระยะเวลาใช้งาน 24 ชั่วโมง 
ราคารวมภาษี 58.85 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7386*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 2 วัน 55 บาท

เน็ตเร็ว 4 Mbps ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps  ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด
ระยะเวลาใช้งาน 2 วัน
ราคารวมภาษี 58.85 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7384*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 2 วัน 75 บาท

เน็ตเร็ว 6 Mbps ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 6 Mbps  ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด
ระยะเวลาใช้งาน 2 วัน
ราคารวมภาษี 80.25 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7385*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 2 วัน 95 บาท

เน็ตเร็ว 10 Mbps ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 10 Mbps  ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด
ระยะเวลาใช้งาน 2 วัน
ราคารวมภาษี 101.65 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7387*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 3 วัน 55 บาท

เน็ตเร็ว 1 Mbps ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps  ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด
ระยะเวลาใช้งาน 3 วัน
ราคารวมภาษี 58.85 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7096*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 1 วัน 49 บาท

เน็ตเร็ว 3 GB ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด ปริมาณ 3 GB  
ระยะเวลาใช้งาน 24 ชั่วโมงหรือเมื่อใช้เน็ตครบ 3 GB
ราคารวมภาษี 53.43 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7028*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 1 วัน 69 บาท

เน็ตเร็ว 4 GB ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด ปริมาณ 4 GB  
ระยะเวลาใช้งาน 24 ชั่วโมงหรือเมื่อใช้เน็ตครบ 4 GB
ราคารวมภาษี 73.83 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7033*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 3 วัน 59 บาท

เน็ตเร็ว 1 GB ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด ปริมาณ 1 GB  
ระยะเวลาใช้งาน 3 วันหรือเมื่อใช้เน็ตครบ 1 GB
ราคารวมภาษี 63.13 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*402*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 3 วัน 99 บาท

เน็ตเร็ว 4 GB ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด ปริมาณ 4 GB  
ระยะเวลาใช้งาน 3 วันหรือเมื่อใช้เน็ตครบ 4 GB
ราคารวมภาษี 105.93 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7039*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 5 วัน 99 บาท

เน็ตเร็ว 2 GB ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด ปริมาณ 2 GB  
ระยะเวลาใช้งาน 5 วันหรือเมื่อใช้เน็ตครบ 2 GB
ราคารวมภาษี 105.93 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7029*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 7 วัน 119 บาท

เน็ตเร็ว 3 GB ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด ปริมาณ 3 GB  
ระยะเวลาใช้งาน 7 วันหรือเมื่อใช้เน็ตครบ 3 GB
ราคารวมภาษี 127.33 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7048*654836#
กดสมัคร

โปรเน็ต AIS 7 วัน 150 บาท

เน็ตเร็ว 5 GB ไม่จำกัด

🚀 ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด ปริมาณ 5 GB  
ระยะเวลาใช้งาน 7 วันหรือเมื่อใช้เน็ตครบ 5 GB
ราคารวมภาษี 160.50 บาท /ครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ AIS วันทูคอล 

📲 กดสมัคร *777*7050*654836#
กดสมัคร