โปรเสริม 12call 899บาท/เดือน (รวมภาษี) ความเร็วสูงสุดรวม 8 GB ไม่จำกัด